SOU 2020:66 Samverkande krafter - för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk - 9789138251119 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2020:66 Samverkande krafter - för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk
– Betänkande från Kliva-utredningen (U 2018:06)
   
 
Titel:SOU 2020:66 Samverkande krafter - för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk – Betänkande från Kliva-utredningen (U 2018:06)
Utgivningsår:2020
Omfång:650 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138251119
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

Bland KLIVA-utredningens förslag:

- Stödmaterial för stärkt beställarkompetens inom upphandling samt allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete inom komvux.

- Förstärkta granskningar av sfi-verksamheter på anordnarnivå samt av kvalitetsarbetet inom sfi.

- Förbättrad statistik om bland annat studieresultat och kostnader.

- Ett så kallat kommunalt språkansvar som ska stödja kommunerna och skärpa befintliga krav på deras arbete med att söka upp, motivera och stödja individer att påbörja och slutföra hela sfi-utbildningen.

- Tidsbegränsad sfi-utbildning (4 år med möjlighet till individuell förlängning) och fastställda kurstider.

- Ändamålsenliga individuella studieplaner och progressionsplanering.

Särskild utredare: Karin Sandwall
 
  © 2017 Jure AB