SOU 2020:68 Försvarets radioanstalts internationella samarbete - en översyn av regelverket. - 9789138251140 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2020:68 Försvarets radioanstalts internationella samarbete - en översyn av regelverket.
– Betänkande från Utredningen om regleringen av Försvarets radioanstalts internationella samarbete (Fö 2020:01)
   
 
Titel:SOU 2020:68 Försvarets radioanstalts internationella samarbete - en översyn av regelverket. – Betänkande från Utredningen om regleringen av Försvarets radioanstalts internationella samarbete (Fö 2020:01)
Utgivningsår:2020
Omfång:100 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138251140
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 233 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att se över de bestämmelser som gäller för Försvarets radioanstalts internationella samarbete inom myndighetens försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet. Utredningen bedömer att regleringen av Försvarets radioanstalts internationella samarbete överlag möjliggör ett effektivt och ändamålsenligt internationellt samarbete, samtidigt som tillbörlig hänsyn kan tas till enskildas personliga integritet. För att tydliggöra regleringen i vissa avseenden och ytterligare stärka skyddet för enskildas integritet föreslår utredningen vissa lagändringar.

Särskild utredare: Johan Sjöö
 
  © 2017 Jure AB