SOU 2020:70 Fast omsorgskontakt i hemtjänsten - 9789138251171 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2020:70 Fast omsorgskontakt i hemtjänsten
– Betänkande från kommittén Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (S 2019:02)
   
 
Titel:SOU 2020:70 Fast omsorgskontakt i hemtjänsten – Betänkande från kommittén Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (S 2019:02)
Utgivningsår:2020
Omfång:170 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138251171
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 233 SEK exkl. moms

 

Föreslår att så kallad fast omsorgskontakt införs i såväl privat som offentlig hemtjänst. Utredningen har föreslagit vilka arbetsuppgifter som ska ingå i omsorgskontaktens roll. Den har också bedömt vilka kunskaper och kompetenser omsorgskontakten behöver ha.

Förslaget innebär att de äldre som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt som ska se till behoven av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning. Med en fast omsorgskontakt i hemtjänsten kan stödet och hjälpen bättre anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör en viktig informationskälla till anhöriga, närstående, arbetslaget och andra professioner inom vården och omsorgen.

Särskild utredare: Barbro Westerholm
 
  © 2017 Jure AB