SOU 2020:76 Funktionalitet och enhetlighet - hyresmodell för fem kulturinstitutioners huvudbyggnader - 9789138251249 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2020:76 Funktionalitet och enhetlighet - hyresmodell för fem kulturinstitutioners huvudbyggnader
– Betänkande från Utredningen om översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner (Fi 2018:10)
   
 
Titel:SOU 2020:76 Funktionalitet och enhetlighet - hyresmodell för fem kulturinstitutioners huvudbyggnader – Betänkande från Utredningen om översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner (Fi 2018:10)
Utgivningsår:2020
Omfång:153 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138251249
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 76
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 233 SEK exkl. moms

 

I uppdraget har ingått att utreda och föreslå nya alternativa och hållbara hyresmodeller för de fem kulturinstitutioner som sedan 2001 har en kostnadsbaserad hyresmodell. Kulturinstitutionerna är: Operan, Dramaten, Nationalmuseum, Historiska museet och Naturhistoriska riksmuseet.

I utredningen har ingått att värdera och bedöma möjligheterna till att de föreslagna alternativa modellerna kan tilllämpas på andra motsvarande fastigheter som rymmer kulturverksamheter och som förvaltas av Statens fastighetsverk. Marknadsmässig hyressättning för statliga fastigheter är väl etablerad. Metoden för sådan hyressättning för statliga fastigheter har använts av Statens fastighetsverk sedan mitten av 1990-talet, även för fastigheter med särskild utformning och med kulturinstitutioner som hyresgäster. En förutsättning för att införa marknadsmässig hyressättning är att de fem berörda kulturinstitutionerna kompenseras fullt ut vid övergången till denna hyresmodell.

Särskild utredare: Birgitta Böhlin
 
  © 2017 Jure AB