SOU 2002:42 Den gemensamma valdagen och andra valfrågor - 9138216795 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:42 Den gemensamma valdagen och andra valfrågor
   
 
Titel:SOU 2002:42 Den gemensamma valdagen och andra valfrågor
Anmärkning:Slutbetänkande. Tidigare delbetänkanden SOU 2001:19, SOU 2001:65 och SOU 2001:99.
Utgivningsår:2002
Omfång:100 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216795
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:1999 års författningsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:42
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

1999 års författningsutredning föreslår i slutbetänkandet sammanfattningsvis att tre val hålls på samma dag liksom tidigare - men kommittén är oenig.

Kommittén föreslår att det svenska valsystemet skall ligga fast med gemensam valdag för riksdagen och de kommunala valen. Motiveringen är att skilda valdagar skulle innebära minskat valdeltagande i de kommunala valen. Valet bör dessutom fortsättningsvis äga rum på hösten. Kommittén vill även behålla de nuvarande valkretsarna.
 
  © 2017 Jure AB