SOU 2020:80 Äldreomsorgen under pandemin - 9789138251324 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2020:80 Äldreomsorgen under pandemin
– Delbetänkande från Coronakommissionen (S 2020:09)
   
 
Titel:SOU 2020:80 Äldreomsorgen under pandemin – Delbetänkande från Coronakommissionen (S 2020:09)
Utgivningsår:2020
Omfång:310 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138251324
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:80
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 285 SEK exkl. moms

 

Coronakommissionens bedömning avseende de viktigaste orsakerna till den stora smittspridningen och de höga dödstalen bland äldre i Sverige. Kommissionen menar att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad när pandemin slog till. Detta bottnade i strukturella brister vilka varit kända före virusutbrottet. För dessa brister bär den sittande regeringen och tidigare regeringar det yttersta ansvaret. Regeringen borde ha tagit de initiativ som behövts för att äldreomsorgen skulle stå bättre rustad för en kris av detta slag. Strategin att skydda de äldre har, enligt kommissionen, misslyckats.

De strukturella bristerna i äldreomsorgens beredskap beror, enligt kommissionen, bland annat på:

- en fragmenterad organisation,

- ett behov av högre bemanning, ökad kompetens, och rimliga arbetsförhållanden,
ett otillräckligt regelverk,

- hinder för kommunerna att anställa läkare och få tillgång till medicinsk utrustning, och

- sena och ibland otillräckliga beslut och åtgärder.

Kommissionens ordförande: Mats Melin
 
  © 2017 Jure AB