SOU 2001:99 Offentliga valförberedelser - 9138215837 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:99 Offentliga valförberedelser
– Anmälan av partier och kandidater
   
 
Titel:SOU 2001:99 Offentliga valförberedelser – Anmälan av partier och kandidater
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2002:42. Övriga delbetänkanden SOU 2001:19 och SOU 2001:65.
Utgivningsår:2001
Omfång:109 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215837
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:1999 års författningsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:99
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 146 SEK exkl. moms

 

I ett delbetänkande föreslår 1999 års författningsutredning att partier och deras kandidater skall vara anmälda inför de val som de ställer upp i. Förslaget skall ge väljarna en möjlighet att klart uppfatta vilka partier och kandidater som ställer upp i valet. Detta har betydelse inte minst för väljares möjligheter att personrösta. Vidare säkerställs att enskilda inte kan bli invalda som ledamöter i en beslutande församling mot sin egen vilja. Slutligen blir det möjligt att tydligare redovisa ren proteströstning i den officiella statistiken.
 
  © 2017 Jure AB