SOU 2021:4 Informationsöverföring inom vård och omsorg - 9789152500088 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:4 Informationsöverföring inom vård och omsorg
   
 
Titel:SOU 2021:4 Informationsöverföring inom vård och omsorg
Utgivningsår:2021
Omfång:874 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152500088
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:4
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 833 SEK exkl. moms

 

Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg föreslår i delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Till lagen överförs bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen journalföring och kvalitetsregister. Det är frivilligt för vård- och omsorgsgivare att använda de utökade möjligheter att elektroniskt dela dokumentation.

Vård- och omsorgsgivare får göra dokumentation om patienter och omsorgsmottagare elektroniskt tillgänglig mellan sig. Detta om personen inte motsätter sig det.

Sekretessbrytande bestämmelser
Utredningen föreslår två alternativa sekretessbrytande bestämmelser för socialtjänsten.

Dels föreslår utredningen att en verksamhet inom socialtjänsten, som avser insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar, får lämna uppgifter till andra verksamheter inom samma kommun.

Dels föreslår utredningen att alla myndigheter med verksamhet inom socialtjänsten inom samma kommun får lämna uppgifter till varandra. Detta om den enskilde inte motsätter sig att uppgifterna lämnas ut.

Utredningen föreslår dessutom en sekretessbrytande bestämmelse om att en myndighet med hälso- och sjukvårdsverksamhet får lämna uppgifter till en enskild aktör inom hälso- och sjukvårdsverksamhet som myndigheten anlitat. Detta om uppgifterna behövs i den individinriktade hälso- och sjukvården.

Bestämmelserna ska enligt förslaget börja gälla den 1 juli 2022.
 
  © 2017 Jure AB