SOU 2021:7 Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen - 9789152500200 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:7 Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen
   
 
Titel:SOU 2021:7 Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen
Utgivningsår:2021
Omfång:242 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152500200
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:7
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 315 SEK exkl. moms

 

Delbetänkande av 2020 års valutredning.

Utredningens uppgift enligt direktiven är att göra en översyn av och överväga förändringar i delar av valsystemet.

I uppgiften ingår bland annat att:

- analysera behovet av ett utpekat ansvar för samordning av säkerhetsfrågor vid val samt behovet av ett system för rapportering av incidenter vid röstmottagningen i syfte att stärka allmänhetens tilltro till valsystemet,

- bedöma om skyddet mot olika former av påverkan på väljarna vid röstningen är tillräckligt eller om det kan stärkas och särskilt föreslå metoder för att motverka förekomsten av så kallad familjeröstning (gruppröstning),

- utvärdera reformen med avskärmningar av valsedelställ,

- föreslå åtgärder som kan förbättra möjligheten för väljargrupper med svårighet att med nuvarande röstningsförfarande utnyttja sin rösträtt, och

- på samtliga områden lämna de författningsförslag eller andra förslag på åtgärder som utredningen bedömer motiverade.

Utredningen har bedömt att i en första etapp behandla den del av uppdraget som går ut på att stärka skyddet för fria och hemliga val för att de förslag som utredningen lämnar i denna del ska kunna till lämpas redan vid de allmänna valen 2022.

I detta delbetänkande lägger utredningen fram förslag som rör:

- röstmottagning och offentlighet,

- otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen,

- gruppröstning, och

- reformen med avskärmningar av valsedelställ.
 
  © 2017 Jure AB