SOU 2021:13 En teknikneutral grundlagsbestämmelse för regeringsbeslut - 9789152500385 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:13 En teknikneutral grundlagsbestämmelse för regeringsbeslut
   
 
Titel:SOU 2021:13 En teknikneutral grundlagsbestämmelse för regeringsbeslut
Utgivningsår:2021
Omfång:57 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152500385
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:13
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 215 SEK exkl. moms

 

Betänkande av Utredningen om elektroniska underskrifter på regeringsbeslut.

Enligt 7 kap. 7 § regeringsformen ska författningar, förslag till riksdagen och andra regeringsbeslut som ska expedieras skrivas under för att bli gällande. Utredningens uppdrag har varit att undersöka om bestämmelsen innebär ett krav på att regeringsbeslut måste skrivas under med penna på papper för att bli gällande eller om kravet kan anses vara teknikneutralt i den meningen att även elektroniska underskrifter kan anses uppfylla det. Om bestämmelsen inte kan anses vara teknikneutral ska utredningen överväga hur den bör utformas för att vara teknikneutral och möjliggöra även elektroniskt undertecknande av regeringsbeslut. I direktiven anges vidare att regleringen också bör lämna utrymme för anpassningar av arbetssättet till utvecklingen av ny teknik. Utredningen ska även i denna del lämna de förslag till ändringar av bestämmelsen som krävs.

Utredningen har gjort bedömningen att bestämmelsen i 7 kap. 7 § regeringsformen innebär att regeringsbeslut som ska expedieras måste skrivas under med penna på papper för att bli gällande. I betänkandet lämnar utredningen förslag till ändringar som syftar till att göra bestämmelsen teknikneutral. Ändringarna innebär att regeringsbeslut som ska expedieras kan, utöver med underskrift med penna på papper, bli gällande även med elektroniska underskrifter och andra förfaranden under förutsättning att höga krav på säkerhet uppfylls.

Förslaget ger utrymme för anpassningar av arbetssättet inom Regeringskansliet till utvecklingen av ny teknik så att den bästa och mest effektiva lösningen kan användas vid varje given tidpunkt utan att grundlagen behöver ändras. Förslaget gör det till exempel möjligt att införa en digital hantering av regeringsbeslut. En sådan hantering förbättrar förutsättningarna för att avgöra regeringsärendena effektivt och med hög kvalitet.
 
  © 2017 Jure AB