SOU 2021:15 Föreningsfrihet och terroristorganisationer - 9789152500446 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:15 Föreningsfrihet och terroristorganisationer
   
 
Titel:SOU 2021:15 Föreningsfrihet och terroristorganisationer
Utgivningsår:2021
Omfång:200 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152500446
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:15
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 258 SEK exkl. moms

 

Delbetänkande av 2020 års grundlagskommitté.

2020 års grundlagskommitté är en parlamentariskt sammansatt kommitté som – såvitt avser den del av uppdraget som nu redovisas – har haft i uppdrag att

i) göra en analys av innebörden och omfattningen av de möjligheter som finns enligt gällande rätt att begränsa den grundlagsskyddade föreningsfriheten för enskilda som är med i sammanslutningar som ägnar sig åt terrorism,

ii) bedöma om det bör införas utökade möjligheter att begränsa den grundlagsskyddade föreningsfriheten i förhållande till sådana sammanslutningar, och

iii) lämna de förslag till författningsändringar som kommittén bedömer är motiverade.
 
  © 2017 Jure AB