SOU 2021:14 Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS - 9789152500415 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:14 Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
   
 
Titel:SOU 2021:14 Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
Utgivningsår:2021
Omfång:285 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152500415
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:14
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 315 SEK exkl. moms

 

En vuxen som har en funktionsnedsättning och som bor i en bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska inte behöva betala mer för sin bostad än andra människor. Det menar Utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS i sitt betänkande Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (SOU 2021:14).

Utredningen har sett över reglerna och klargjort rättsläget för boende med särskild service för vuxna enligt LSS. Syftet har varit att den enskilde inte ska drabbas av merkostnader för sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning.

Utredningen har också analyserat och redogjort för de ekonomiska konsekvenserna av ett hyresförhållande för den enskildes kostnader för sitt boende. Utredningen har även haft i uppdrag att vid behov föreslå en mer kostnadseffektiv reglering som innebär att den enskilde inte ska få merkostnader.
 
  © 2017 Jure AB