SOU 2021:16 En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner - 9789152500477 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:16 En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner
   
 
Titel:SOU 2021:16 En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner
Utgivningsår:2021
Omfång:238 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152500477
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:16
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 315 SEK exkl. moms

 

Utredningen om en väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om en väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner. Syftet med uppdraget är att åstadkomma en valordning som är lätt att förstå, lätt att tillämpa och säkerställer representation från politiska minoriteter. Upp-draget syftar även till att tillförsäkra fortsatt goda möjligheter för ett effektivt och rättssäkert beslutsfattande i kommuner och regioner.
 
  © 2017 Jure AB