SOU 2002:40 Statlig skog och skyddad mark - Del 1 - 9138216744 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:40 Statlig skog och skyddad mark - Del 1
– Presentation av förvaltare
   
 
Titel:SOU 2002:40 Statlig skog och skyddad mark - Del 1 – Presentation av förvaltare
Utgivningsår:2002
Omfång:255 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216744
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Statsskogsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:40
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

Utredningen ger en redovisning av det statliga skogsinnehavet med förslag till omklassificering av marken för att bättre kunna renodla skogsbruket, naturvården och övrig användning av skogsmarken. Vidare föreslås ett antal kriterier och en ny organisation för "föredömlig förvaltning" av statens skogsmark. All skogsmark inklusive nationalparker och naturreservat föreslås ingå i den nya organisationen. Strategier för hur rekreationsvärdet i tätortsnära statliga skogar kan öka bör tas fram.
 
  © 2017 Jure AB