SOU 2002:40 Statlig skog och skyddad mark - Del 2 - 9138216752 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:40 Statlig skog och skyddad mark - Del 2
– Organisationsförslag
   
 
Titel:SOU 2002:40 Statlig skog och skyddad mark - Del 2 – Organisationsförslag
Utgivningsår:2002
Omfång:350 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216752
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Statsskogsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:40
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 241 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB