SOU 2021:32 Papper, poddar och … Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial - 9789152500880 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:32 Papper, poddar och … Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial
   
 
Titel:SOU 2021:32 Papper, poddar och … Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial
Utgivningsår:2021
Omfång:459 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152500880
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:32
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 788 SEK exkl. moms

 

Pliktmaterialutredningen lämnar förslag på hur pliktinsamlingen av material kan utformas så att den blir medie-, teknik- och formatoberoende och därmed långsiktigt hållbar.

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag till nödvändiga författningsändringar i form av

1. ett kostnadseffektivt samt medie-, teknik- och formatoberoende, och därmed långsiktigt hållbart, nytt regelverk som avser såväl fysiskt som elektroniskt pliktmaterial,

2. förändringar i regelverket för KB:s insamling, beskrivning, bevarande och tillhandahållande av övrigt material, samt

3. kompletteringar till dataskyddsregleringen som möjliggör de nödvändiga och ändamålsenliga personuppgiftsbehandlingar som krävs för hanteringen av pliktmaterialet och övrigt insamlat material enligt punkterna 1 och 2.

Utredningen föreslår ett nytt regelverk. Regelverket är avsett att

- tydliggöra pliktmaterialets syfte,

- medge fler insamlingsmetoder,

- ge verktyg som gör att insamlingen kan följas upp och vid behov
anpassas efter leverantörens förutsättningar,

- komplettera dagens bestämmelser om personuppgiftsbehandling,

- ge en myndighet (KB) uppdraget som pliktansvarig myndighet,

- ge en annan myndighet (Lunds universitet) ansvar för reservexemplar av skrifter

- reglera bevarandet, samt

- reglera tillhandahållandet.
 
  © 2017 Jure AB