SOU 2021:57 Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer - 9789152501603 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:57 Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer
   
 
Titel:SOU 2021:57 Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer
Utgivningsår:2021
Omfång:695 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152501603
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 788 SEK exkl. moms

 

Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som förbättrar förutsättningarna för att en persons bosättning fastställs korrekt och att rätt personuppgifter registreras i folkbokföringsdatabasen om dem som är folkbokförda. Det övergripande syftet har varit att åstadkomma ett regelverk som ökar folkbokföringens tillförlitlighet och förhindrar att uppgifterna i folkbokföringen kan utnyttjas på ett felaktigt sätt.

I uppdraget har ingått att kartlägga de regler och rutiner som tillämpas vid registrering av uppgifter om folkbokförda i folkbokföringsdatabasen och identifiera eventuella brister i systemet.
 
  © 2017 Jure AB