SOU 2021:82 Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga - 9789152502310 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:82 Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga
   
 
Titel:SOU 2021:82 Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga
Utgivningsår:2021
Omfång:168 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152502310
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:82
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 258 SEK exkl. moms

 

Utredningen innehåller lagförslag med syfte att efter värnpliktens återaktivering säkerställa en ändamålsenlig och effektiv prövning av värnpliktiga ur säkerhetssynpunkt.

Utredningen har haft i uppdrag att bland annat analysera och klargöra vilken eller vilka myndigheter som bör ansvara för och genomföra säkerhetsprövningen av totalförsvarspliktiga, samt se till att säkerhetsprövningen kan genomföras på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Uppdraget har också syftat till att säkerställa att kravet på samtycke till registerkontroll och särskild personutredning enligt säkerhetsskyddslagen inte urholkar de skyldigheter som följer av lagen om totalförsvarsplikt.
 
  © 2017 Jure AB