SOU 2021:95 En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker - 9789152502853 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:95 En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker
   
 
Titel:SOU 2021:95 En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker
Utgivningsår:2021
Omfång:348 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152502853
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:95
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 315 SEK exkl. moms

 

Gårdsförsäljningsutredningen har utrett gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker under förutsättning att Systembolagets monopol säkras.

Gårdsförsäljningsutredningen föreslår bland annat att:

- gårdsförsäljning endast tillåts i anslutning till ett betalt studiebesök eller en föreläsning med anknytning till den aktuella produkten på tillverkningsstället

- mängden som får säljas till en kund vid ett köptillfälle begränsas

- det ska krävas tillstånd från kommunen för att få bedriva gårdsförsäljning

- gårdsförsäljning inte får bedrivas tidigare än klockan 10.00 och inte pågå längre än till klockan 20.00

- alkohollagens generella regler om försäljning ska gälla

- regleringen i ett första steg bör gälla i sex år från ikraftträdandet.

Utredningen har även lämnat ett alternativt förslag som endast avser jästa drycker (dvs. öl, vin och andra jästa drycker)

Utredningen bedömer att förslaget inte märkbart påverkar folkhälsan.

Enligt utredningens förslag skulle gårdsförsäljningen medföra en ökning av antal arbetstillfällen i dryckesbranschen med 17–19 procent.

Utredningens bedömer är att det generellt ökade intresset för lokalt och småskaligt gör det troligt att gårdsförsäljningen leder till en ökad efterfrågan av lokalt och småskaligt på Systembolaget.
 
  © 2017 Jure AB