SOU 2021:97 Säker och kostnadseffektiv it-drift - 9789152502914 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:97 Säker och kostnadseffektiv it-drift
– förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift
   
 
Titel:SOU 2021:97 Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift
Utgivningsår:2021
Omfång:456 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152502914
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:IT-driftsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:97
Ämnesord:IT-rätt , Offentlig rätt

Pris: 788 SEK exkl. moms

 

Myndigheternas it-driftslösningar är inte alltid tillräckligt säkra eller kostnadseffektiva. Det behövs bättre förutsättningar för förvaltningen att få tillgång till säker och kostnadseffektiv it-drift. Det kan ske på olika sätt, bl.a. genom tydligare rättsliga förutsättningar för utkontraktering av it-drift till privata leverantörer men också genom varaktiga former för samordnad statlig it-drift.

Ett centralt syfte med en samordnad statlig it-drift är att bidra till ökad informationssäkerhet i den statliga förvaltningen. I detta slutbetänkande presenterar utredningen sitt förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift som ska ge myndigheter bättre förutsättningar att göra medvetna val av säkra och kostnadseffektiva it-driftslösningar.
 
  © 2017 Jure AB