SOU 2021:91 En ny rymdlag - 9789152502693 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:91 En ny rymdlag
   
 
Titel:SOU 2021:91 En ny rymdlag
Utgivningsår:2021
Omfång:445 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152502693
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Rymdutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:91
Ämnesord:Internationell rätt , Offentlig rätt

Pris: 788 SEK exkl. moms

 

Rymdlagsutredningen redovisar i detta betänkande en översyn av rymdlagen och den anslutande rymdförordningen. I betänkandet lämnas ett antal förslag som syftar till att åstadkomma en långsiktigt hållbar reglering av rymdverksamheten som står i samklang med internationella regelverk och nationella säkerhetsbehov och som skapar förutsägbarhet och goda förutsättningar för näringsliv och forskning.Utredningen föreslår bland annat att:

- En ny rymdlag ska införas. Lagen ska, liksom den nuvarande lagen, benämnas lagen om rymdverksamhet och kompletteras med en förordning. Den nya lagens syfte ska vara att främja svensk rymdverksamhet för att stärka forskning, utveckling och industrins innovations- och konkurrenskraft samt för att tillgodose samhällets behov av rymdrelaterad kunskap och teknik. Lagens syfte ska också vara att säkerställa Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen.

- Såväl statlig som privat rymdverksamhet ska vara tillståndspliktig. Regeringen ska få föreskriva undantag från tillståndsplikt för rymdverksamhet som bedrivs av svenska staten. Myndigheter som hör till Försvarsdepartementet föreslås få undantag.

- Rymdstyrelsen ska pröva frågor om tillstånd och myndigheten ska i varje enskilt tillståndsärende samråda med Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Inspektionen för strategiska produkter i frågor om Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen.

- Rymdstyrelsen ska föra ett nationellt register över rymdföremål.

- En miljöbestämmelse ska införas i rymdlagen för att rymdverksamhet ska bedrivas på sätt som är långsiktigt hållbart för miljön och nyttjandet av rymden.
 
  © 2017 Jure AB