SOU 2021:100 Ny förverkandelagstiftning - 9789152503010 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:100 Ny förverkandelagstiftning
   
 
Titel:SOU 2021:100 Ny förverkandelagstiftning
Utgivningsår:2022
Omfång:676 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152503010
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2020 års förverkandeutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:100
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 866 SEK exkl. moms

 

2020 års förverkandeutredning har haft i uppdrag att göra en översyn av den svenska förverkanderegleringen med ett särskilt fokus på:

- att säkerställa att brott inte ska löna sig

- att överväga om brottsbalkens regler om utbytes- och hjälpmedelsförverkande ska göras generellt tillämpliga i specialstraffrätten

- att göra en översyn avseende den materiella och processuella regleringen så att den blir ändamålsenligt utformad.

Utredningens betänkande innehåller en lång rad förslag som avser såväl stora som små frågor.
 
  © 2017 Jure AB