SOU 2021:101 Träffsäkert - 9789152503034 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:101 Träffsäkert
– Införande av månadsuppgifter i bostadsbidraget och underhållsstödet
   
 
Titel:SOU 2021:101 Träffsäkert – Införande av månadsuppgifter i bostadsbidraget och underhållsstödet
Anmärkning:2 volymer
Utgivningsår:2022
Omfång:606 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152503034
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:101
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 791 SEK exkl. moms

 

Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS) har sett över reglerna om bostadsbidrag och underhållsstöd för att öka träffsäkerheten och minska skuldsättningen.

Utredningen föreslår bland annat att nya inkomstunderlag ska införas för bostadsbidrag. Den föreslår också en betalningsskyldighet för underhållsstöd som ska minska risken för skuldsättning för barnfamiljer.

GRUND I AKTUELLA MÅNADSUPPGIFTER

Utredningen föreslår bland annat att bostadsbidraget ska grundas på de månatliga inkomstuppgifterna i arbetsgivardeklarationerna på individnivå från Skatteverket. I och med förändringen bedömer utredningen att det är möjligt att minska återkraven för hushåll med bostadsbidrag med mer än 90 procent.

Underhållsstödet ska garantera ett barns försörjning när en bidragsskyldig förälder av olika anledningar inte betalar underhåll för barnet. Utredningen föreslår att den bidragsskyldiga förälderns betalningsbelopp till Försäkringskassan ska grundas på de mer aktuella månadsuppgifterna. Det ökar träffsäkerheten i betalningsbeloppet och risken för skuldsättning minskar.
 
  © 2017 Jure AB