SOU 2021:98 Ett förbättrat trygghetssystem för företagare - 9789152502938 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:98 Ett förbättrat trygghetssystem för företagare
– enklare och mer förutsägbart
   
 
Titel:SOU 2021:98 Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart
Utgivningsår:2021
Omfång:308 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152502938
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:98
Ämnesord:Offentlig rätt , Associationsrätt och värdepappersrätt , Försäkringsrätt

Pris: 315 SEK exkl. moms

 

I uppdraget i den nu redovisade delen har ingått att utreda hur sjukpenninggrundande inkomst ska fastställas för företagare med inkomst av näringsverksamhet från enskild firma, handelsbolag eller från en europeisk ekonomisk intressegruppering.

En kartläggning av bakgrunden till de nuvarande skillnaderna i regelverken beroende på val av företagsform i fråga om karensregler och sjuklöneansvar samt en analys av skälen för dessa skillnader skulle göras.

Vidare skulle en helhetssyn av regler och processer kring företagens trygghetssystem göras. Nödvändiga författningsförslag skulle lämnas. Ett kunskapsunderlag skulle sammanställas och analyser göras av dels företagandets utveckling och pågående förändringar, dels utmaningar i företagens trygghetssystem. Följder och utmaningar med anledning av covid-19 skulle sammanställas och analyseras.
 
  © 2017 Jure AB