SOU 2021:99 Rätt mottagare - 9789152502952 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2021:99 Rätt mottagare
– Granskning och integritet
   
 
Titel:SOU 2021:99 Rätt mottagare – Granskning och integritet
Anmärkning: Slutbetänkande av Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället.
Utgivningsår:2021
Omfång:246 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152502952
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:99
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 315 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att analysera frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden om stöd till det civila samhället, inklusive trossamfunden.

Den 12 november 2020 utvidgades uppdraget till att även avse att analysera och ta ställning till inrättande av en stödfunktion som ska kunna bistå beslutsorgan vid en fördjupad granskning av en bidragssökande organisation eller av annan offentligt finansierad verksamhet.
 
  © 2017 Jure AB