SOU 2002:44 Snabbare lagföring 3 - 9138216868 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:44 Snabbare lagföring 3
– Snatteribrott
   
 
Titel:SOU 2002:44 Snabbare lagföring 3 – Snatteribrott
Anmärkning:Delbetänkande. Se övriga delbetänkanden SOU 2001:59, SOU 2001:93, SOU 2002:45, SOU 2003:74, SOU 2003:114, SOU 2005:38 och SOU 2005:84. Se även prop. 2001/02:147 och prop. 2003/04:89. Se även slutbetänkande SOU 2005:117.
Utgivningsår:2002
Omfång:217 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216868
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:44
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 188 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår i detta delbetänkande att en butikskontrollant eller någon annan enskild person på försök skall kunna anmäla till polisen per telefon att en misstänkt snattare har gripits. Hela brottsutredningen skall därefter i princip kunna göras färdig av polismannen i samband med detta telefonsamtal. Försöksverksamheten föreslås pågå i vissa län under en begränsad tid. Vidare föreslås att polisen skall kunna bötfälla snattaren vid sådana snatterier där värdet av det stulna understiger ett visst mindre belopp. En förutsättning är bl.a. att den misstänkte erkänner brottet.
 
  © 2017 Jure AB