SOU 2002:45 Snabbare lagföring 4 - 9138216876 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:45 Snabbare lagföring 4
– Ett snabbförfarande för brottmål
   
 
Titel:SOU 2002:45 Snabbare lagföring 4 – Ett snabbförfarande för brottmål
Anmärkning:Delbetänkande. Se övriga delbetänkanden SOU 2001:59, SOU 2001:93, SOU 2002:44, SOU 2003:74, SOU 2003:114, SOU 2005:38 och SOU 2005:84. Se även prop. 2001/02:147 och prop. 2003/04:89. Se även slutbetänkande SOU 2005:117.
Utgivningsår:2002
Omfång:103 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216876
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:45
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I detta delbetänkande föreslår utredningen ett särskilt snabbförfarande för vardagsbrott, där tiden från brottet till domstolsförhandlingen blir cirka en månad. För att möjliggöra den snabba handläggningen föreslås bl.a. att polisen, åklagaren och tingsrätten skall organisera arbetet så att t.ex. brottsutredningen skall kunna avslutas inom några dagar hos polisen.
 
  © 2017 Jure AB