SOU 2022:12 Startlån till förstagångsköpare av bostad - 9789152503461 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2022:12 Startlån till förstagångsköpare av bostad
   
 
Titel:SOU 2022:12 Startlån till förstagångsköpare av bostad
Utgivningsår:2022
Omfång:408 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152503461
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2022:12
Ämnesord:Offentlig rätt , Krediträtt

Pris: 791 SEK exkl. moms

 

Utredningen om Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag på åtgärder för att underlätta för hushåll som för första gången ska köpa en bostad (förstagångsköpare). Syftet är att underlätta för dessa att komma in på den ägda bostadsmarknaden.
 
  © 2017 Jure AB