Prop. 2021/22:201 Ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd - 202122201 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:201 Ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd
   
 
Titel:Prop. 2021/22:201 Ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd
Utgivningsår:2022
Omfång:23 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122201
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:201
Ämnesord:Offentlig rätt , Fastighetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i minerallagen (1991:45) för att motverka de allvarliga konsekvenser som spridningen av covid-19 medfört för prospekteringsbolagen och för gruvindustrin.

Svensk gruv- och mineralnäring är, och har länge varit, en av de viktigaste basnäringarna i Sverige med betydelse för Sverige som land, i det regionala och lokala perspektivet samt utanför Sveriges gränser. Gruv- och mineralnäringen skapar arbetstillfällen, välfärd och utvinning av mineral och metall som är viktiga för en grön omställning. Spridningen av sjukdomen covid-19 har slagit hårt mot prospekteringsbolagen i Sverige och riskerar att även i fortsättningen påverka dessa bolag negativt. I propositionen föreslås ändringar i minerallagen (1991:45) för att motverka de allvarliga konsekvenser som spridningen av covid-19 medfört för prospekteringsbolagen och för gruvindustrin. Ändringarna innebär att giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 och som fortfarande är giltiga den 9 juni 2022 ska förlängas med ett år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 juni 2022.
 
  © 2017 Jure AB