SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad - 9789152503522 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad
   
 
Titel:SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad
Utgivningsår:2022
Omfång:696 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152503522
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2022:14
Ämnesord:Offentlig rätt , Övrigt

Pris: 833 SEK exkl. moms

 

Utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Utredningen har haft i uppdrag att analysera och överväga åtgärder som dels tydliggör uppgiftsfördelningen inom bostadspolitiken, dels bidrar till att ett antal bostadspolitiska verktyg är effektiva och ändamålsenliga. Det övergripande syftet med utredningen är att skapa förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning. Med detta avses enligt direktivet att utifrån en gemensam problembeskrivning använda bostadspolitiska verktyg på ett sätt som ger hushåll möjlighet att kunna skaffa en bostad som svarar mot deras behov samtidigt som boendesegregationen motverkas och förutsättningarna för jämlika uppväxt- och levnadsvillkor förbättras.

Utredningen har sökt lösningar som kan bidra till en utveckling där fler utifrån egen förmåga klarar att ordna en god bostad.
 
  © 2017 Jure AB