Barns rätt av Singer Anna - 9789177372080 - Jure bokhandel

 

 
 
Barns rätt
   
 
Författare:Singer Anna
Titel:Barns rätt
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:211 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177372080
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 308 SEK exkl. moms

 

Barns rätt, barnets bästa, barns rättigheter och barnperspektiv är exempel på ord och begrepp som ofta förekommer i lagar och debatt när vi talar om barn. Men vad innebär begreppen egentligen, i lagar och i praktiken? Vad har barn för rätt? Om det handlar denna bok vars tredje upplaga har uppdaterats för att inkludera lagändringar antagna våren 2022 avseende bland annat regler om fastställande av föräldraskap.

Föräldrabalkens regler och tillämpningen av dem står i centrum för framställningen, särskilt reglerna om fastställande av vem som är ett barns förälder, vårdnad, underhåll, förmynderskap, namn och medborgarskap. Barnets med- och självbestämmanderätt granskas särskilt. I boken berörs också samhällets ansvar för barn.

Barns rätt är i första hand avsedd att användas som lärobok på juristutbildningen men är av intresse för alla som vill ha en introduktion till den rättsliga regleringen som rör barns rätt.
 
  © 2017 Jure AB