Barnets mänskliga rättigheter av Lindkvist Linde - 9789144153520 - Jure bokhandel

 

 
 
Barnets mänskliga rättigheter
– en introduktion
   
 
Författare:Lindkvist Linde
Titel:Barnets mänskliga rättigheter – en introduktion
Utgivningsår:2022
Omfång:274 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144153520
Ämnesord:Internationell rätt , Offentlig rätt , Allmän rättslära

Pris: 329 SEK exkl. moms

 

Denna bok är en lättillgänglig introduktion till de principiella frågorna när det gäller barns rättigheter. Boken kompletterar den i huvudsak juridiska och praktiska litteratur som finns på området i dag med en annan infallsvinkel, där barnkonventionens svar på vad barns mänskliga rättigheter är ställs mot andra, historiska och nutida, alternativ.

I bokens första del ligger tyngdpunkten på frågan om vem som kan ha mänskliga rättigheter och varför barn har rättigheter. I andra delen skiftar fokus till rättighetsobjekten, det vill säga det som barn och andra har rätt till, däribland utbildning, delaktighet och religionsfrihet. Den avslutande delen handlar om ansvar och frågan om vem som har skyldighet att säkerställa barns rätt.

Boken kombinerar rättsvetenskapliga, filosofiska, historiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Den vänder sig till dig som vill få hjälp med att tänka igenom de utmaningar som väcks av diskussionen om barnets rättigheter. Den är också tänkt som en introduktion till forskningsfältet kritiska studier om barnets rättigheter - ”critical child rights studies”.
 
  © 2017 Jure AB