Ds 2002:7 Hoten mot kommunerna - 9138216558 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:7 Hoten mot kommunerna
– En ESO-rapport om ansvarsfördelning och finansiering i framtiden
   
 
Titel:Ds 2002:7 Hoten mot kommunerna – En ESO-rapport om ansvarsfördelning och finansiering i framtiden
Utgivningsår:2002
Omfång:93 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216558
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:7
Serie:ESO-rapport
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 148 SEK exkl. moms

 

I promemorian hävdas att de tunga välfärdsposterna i kommunerna bör finansieras nationellt genom en statlig äldreomsorgsförsäkring resp. sjukvårdsförsäkring. Lämpligen bör denna kombineras med en kundvalsmodell så att olika vårdgivare och därmed också kommuner och landsting kan konkurrera om uppdraget som utförare av vård och omsorg. På liknande sätt kan "skolcheckar" införas på skolans område. Genom dessa åtgärder skulle det nuvarande kommunala utjämningssystemet kunna slopas.
 
  © 2017 Jure AB