Erkännande och verkställighet av utländska domar i förmögenhetsrätt (Ny Titel) av Linton Marie - 9789139019534 - Jure bokhandel

 

 
 
Erkännande och verkställighet av utländska domar i förmögenhetsrätt (Ny Titel)
   
 
Författare:Linton Marie
Titel:Erkännande och verkställighet av utländska domar i förmögenhetsrätt (Ny Titel)
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under augusti 2023.
Utgivningsår:2023
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139019534
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Offentlig rätt , Processrätt

Preliminärt pris: 490 SEK exkl. moms

 

I denna bok diskuteras och kommenteras de frågor och problem som kan uppstå när en utländsk dom på förmögenhetsrättens område åberopas i Sverige, dels enligt de övernationella regleringarna i 2012 års Bryssel I-förordning, 2007 års Luganokonvention, 2005 års Haagkonvention och 2019 års Haagkonvention, dels enligt svensk internationell privat- och processrätt. Hithörande frågor har genomgått en livlig utveckling de senaste åren. Därför har det tett sig angeläget att försöka klarlägga tillståndet enligt de relevanta regelverken.

I svensk rätt går det en skiljelinje mellan de domar som omfattas av stöd i lag eller annan författning och de domar som inte gör det. Värdet av en utländsk dom blir sålunda rättsligt helt olika beroende på inom vilken kategori domen faller. I boken ges en systematisk och praktiskt inriktad framställning av de olika regelverkens rättsliga lösningar. EU-domstolens tolkningsavgöranden och svensk rättspraxis har genomgående beaktats.

Boken är av intresse såväl för svenska företag, advokater och andra juridiska rådgivare som för domstolar och andra myndigheter, såsom Kronofogden, som har att bedöma rättsliga frågor inom det angivna rättsområdet.
 
  © 2017 Jure AB