SOU 2002:33 Ändrad indelning? - 9138216604 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:33 Ändrad indelning?
– En översyn av reglerna för indelningsändringar
   
 
Titel:SOU 2002:33 Ändrad indelning? – En översyn av reglerna för indelningsändringar
Anmärkning:Tidigare betänkanden SOU 2001:48 och 2001:89.
Utgivningsår:2002
Omfång:168 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216604
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommundemokratikommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:33
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår en lagändring som gör det möjligt för kommunerna att ansöka om ändring i såväl läns- som landstingsindelningen. Det är dessutom angeläget att ytterligare öka kommuninvånarnas inflytande redan på ett tidigt stadium i berednings- och beslutsprocessen vid indelningsändringar, genom t.ex. samråd. En indelningsändring bör också kunna tidigareläggas genom att regeringen får besluta om extra val. Utredningen föreslår dessutom en harmonisering av bestämmelserna för ändring i läns-, landstings- och kommunindelningen. Här krävs dock fortsatt utredning.
 
  © 2017 Jure AB