SOU 2002:28 Rapport till regeringen - 9138216493 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:28 Rapport till regeringen
– om den allmänna inriktningen på arbetet gällande en nationell utjämning av verksamhetskostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
   
 
Titel:SOU 2002:28 Rapport till regeringen – om den allmänna inriktningen på arbetet gällande en nationell utjämning av verksamhetskostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Anmärkning:Slutbetänkande SOU 2002:103. Prop. 2002/03:151.
Utgivningsår:2002
Omfång:58 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216493
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén om utjämning av kostnadsskillnader för verksamhetskostnader enligt LSS
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:28
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 98 SEK exkl. moms

 

I betänkandet diskuteras två olika sätt att utjämna LSS-kostnaderna mellan kommunerna. Båda metoderna baseras på en för varje kommun beräknad standardkostnad, vilken visar hur stor den kommunala kostnaden skulle vara om alla kommuner hade samma genomsnittliga priser på insatserna. Kommittén föreslår tills vidare vissa förbättringar i det tillfälliga statsbidragssystemet.
 
  © 2017 Jure AB