SOU 2001:73 Elnätsföretag - 9138215179 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:73 Elnätsföretag
– särskild förvaltning och regionnätstariffer
   
 
Titel:SOU 2001:73 Elnätsföretag – särskild förvaltning och regionnätstariffer
Anmärkning:Slutbetänkande. Övrigt betänkande SOU 2000:90. Se även prop. 2001/02:56.
Utgivningsår:2001
Omfång:269 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215179
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Elnätsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:73
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår en helt ny lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar som skall göra det möjligt att ingripa när ett elbolag missköter sitt åtagande. Tvångsförvaltning kan bli följden när misskötseln innebär ett hot mot elförsörjningen eller mot elmarknadens funktion.
 
  © 2017 Jure AB