Ds 2002:54 Svenska och utländska äktenskap - 913821766X - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:54 Svenska och utländska äktenskap
   
 
Titel:Ds 2002:54 Svenska och utländska äktenskap
Anmärkning:Se prop. 2003/04:48.
Utgivningsår:2002
Omfång:124 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821766X
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:54
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 132 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att ingen längre skall kunna gifta sig i Sverige före 18 års ålder. Den som åker till ett annat land och ingår ett sådant tidigt äktenskap kommer inte att anses vara gift i Sverige. Förslagen ingår bland de åtgärder regeringen vidtar för att förbättra situationen för utsatta flickor i patriarkala familjer. Vidare föreslås att den som är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige inte skall kunna undvika de svenska äktenskapshindren genom att åka till ett annat land och gifta sig där i stället. Det skall också bli tydligare i lagen att tvångsäktenskap inte accepteras. Här tas också upp vissa andra lagändringar som har till syfte att motverka barnäktenskap och tvångsäktenskap samt att förenkla hindersprövningen.
 
  © 2017 Jure AB