SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap - 9138218186 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap
– En ny struktur för gymnasieskolan
   
 
Titel:SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap – En ny struktur för gymnasieskolan
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även Ds 2003:23 samt prop. 2003/04:140 och prop. 2006/07:71.
Utgivningsår:2002
Omfång:555 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218186
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Gymnasiekommittén 2000
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:120
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 312 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att åtta sektorer skall ersätta 18 program i en mer arbetslivstillvänd gymnasieskola. Varje sektor representerar ett brett fält av arbetsmarknaden: Service-, Individ- och samhälls-, Kultur- och kommunikations-, Ekonomi- och samhälls-, Bygg- och fastighets-, Natur- och samhälls-, Teknik- och produktions- samt Teknik- och designsektorn. Var och en av sektorerna organiseras i minst fem delar, ett sektorsblock, ett inriktningsblock, ett fördjupningsblock, elevens individuella val samt Gymnasiearbetet.

Några andra förslag:
– Varje elev studerar nio kärnämnen inkl. det nya kärnämnet historia.
– Ny gymnasieexamen med krav på godkända resultat på åtminstone 90 procent av 2 500 gymnasiepoäng.
– Större valfrihet för eleverna vid t.ex. val av sektor och skola.
– Anpassning av högskolans utbud och behörighetskrav till den nya gymnasieskolan.

Se även Skollagskommitténs betänkande SOU 2002:121.
 
  © 2017 Jure AB