SOU 2002:122 Göteborg 2001 - 9138218216 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:122 Göteborg 2001
   
 
Titel:SOU 2002:122 Göteborg 2001
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:11.
Utgivningsår:2002
Omfång:799 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218216
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Göteborgskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:122
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 395 SEK exkl. moms

 

Kommittén hävdar att de våldsamma händelserna vid demonstrationerna i både Malmö och Göteborg visat på allvarliga brister i det svenska polisväsendet och föreslår en nationell modell för ingripande mot folksamlingar. Denna modell omfattar taktik, utbildning och utrustning. Rikspolisstyrelsen måste dessutom ta ett större ansvar för planeringen inför stora internationella evenemang där flera polismyndigheter kommer att vara inblandade. När gatstenar viner behöver polisen något mer än batonger, skjutvapen, hjälmar och sköldar för att kunna göra en bra insats. Här föreslås fasta vattenkanoner och pansrade fordon samt ett modernt radiosystem. Dessutom föreslås att det blir förbjudet för demonstranter att maskera sig.
 
  © 2017 Jure AB