SOU 2002:117 Polisverksamhet i förändring - 9138218119 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:117 Polisverksamhet i förändring
– del 2
   
 
Titel:SOU 2002:117 Polisverksamhet i förändring – del 2
Anmärkning:Slutbetänkande. Se tidigare betänkanden SOU 2001:87 och SOU 2002:70. Se även Ds 2003:50 och prop. 2005/06:136.
Utgivningsår:2002
Omfång:162 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218119
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Polisverksamhetsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:117
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I slutbetänkandet föreslås en renodling av polisens uppgifter. Ansvaret för att ta hand om berusade personer flyttas till kommunens socialnämnd och ansvaret för djuren läggs på länsstyrelsen. Polisen skall dock fortfarande kunna rycka in i de svåraste fallen, t.ex. när det gäller våldsamma personer, bitska hundar och avlivning av svårt skadade djur. För att kommunerna skall kunna ta över ansvaret för berusade personer föreslås ökade statsbidrag.
 
  © 2017 Jure AB