SOU 2003:6 Kännande varelser eller okänsliga varor? - 9138218313 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:6 Kännande varelser eller okänsliga varor?
   
 
Titel:SOU 2003:6 Kännande varelser eller okänsliga varor?
Anmärkning:Separat bilagedel finns.
Utgivningsår:2003
Omfång:521 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218313
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Djurtransportutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:6
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 299 SEK exkl. moms

 

Detta betänkande innehåller en rad detaljerade förslag om hur man skall kunna förhindra onödiga respektive långa transporter av levande djur samt verka för att djur slaktas nära uppfödningsplatsen. Flera av förslagen gäller ändringar av EU:s djurtransportdirektiv. Det handlar om transporttider (högst åtta timmar för däggdjur med uppehåll på tre veckor mellan varje tillfälle), klimatet och övriga förhållanden i transportfordonens lastutrymmen, licensiering av transportörer m.m.
Några andra förslag är följande:
– Mer inflytande över färdplanerna för veterinärerna och bättre kontrollsystem.
– Märkningssystem för kontroll av avstånd mellan uppfödningsort och slakteri.
– Skatt eller avgift på djurtransporter samt slopade exportbidrag.
– Investeringsstöd till alternativa slakterier (mobila slakterier, slaktbodar m.m.).
 
  © 2017 Jure AB