SOU 2003:6 Kännande varelser eller okänsliga varor? - Bilagedel - 9138218321 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:6 Kännande varelser eller okänsliga varor? - Bilagedel
   
 
Titel:SOU 2003:6 Kännande varelser eller okänsliga varor? - Bilagedel
Utgivningsår:2003
Omfång:372 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218321
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Djurtransportutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:6
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 241 SEK exkl. moms

 

1. och 2. Utredningsdirektiven
3. Utredningens kontakter och samråd med organisationer, enskilda och myndigheter.
4. Statistik över antal husdjur i olika länder inom EU olika år.
5. Transportströmmar av kycklingar i Europa 2000.
6. MRL-värden.
7. Beskrivning av några viktiga transportsmittor av leg. veterinär Johan Beck-Friis.
8. Bilaga till kapitel som lagts till bilagan till direktiv 91/628/EEG.
9. Biologiska karakteristika hos husdjur av prof. Ingvar Ekesbo.
10. Inverkan av transporter på djurhälsa och djurskydd av prof. Ingvar Ekesbo.
11. Aktuellt forskningsläge kring djurtransporter: utvärdering och rekommendationer av prof. Gima Gebresenbet.
12. Djurtransporter i ett historiskt perspektiv av Birgitta Carlsson.
13. Särskilda problem med långdistanstransporter av djur i Europa av Christa Blanke.
14. Transport av levande djur av Jeremy James.
 
  © 2017 Jure AB