SOU 2002:119 Rättslig reglering av stamcellsforskning - 913821816X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:119 Rättslig reglering av stamcellsforskning
   
 
Titel:SOU 2002:119 Rättslig reglering av stamcellsforskning
Anmärkning:Delbetänkande. Se även prop. 2002/03:50, SOU 2004:20 samt prop. 2005/06:64.
Utgivningsår:2002
Omfång:143 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821816X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén om genetisk integritet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:119
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 168 SEK exkl. moms

 

En oenig kommitté konstaterar att Sverige är på väg att införa en helt ny ordning för prövning av forskningsetiska frågor, enligt prop. 2002/03:50. Här diskuteras eventuella förbud eller begränsningar mot stamcellsforskning och användning av mänskliga äggceller för forskningsändamål. Det kan gälla framställning av befruktade ägg eller embryon, terapeutisk kloning med syftet att bota sjukdomar, reproduktiv kloning (t.ex. fåret Dolly), äggdonationer för forskningsändamål eller kommersiell hantering av embryon.

Ledamöterna Lennart Rohdin (fp) och Per Landgren (kd) har avgett reservationer. Lotta Nilsson Hedström (mp) instämmer med majoriteten men har avgett ett särskilt yttrande.
 
  © 2017 Jure AB