SOU 2003:4 Behandling av personuppgifter inom färdtjänsten och riksfärdtjänsten - 9138218291 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:4 Behandling av personuppgifter inom färdtjänsten och riksfärdtjänsten
   
 
Titel:SOU 2003:4 Behandling av personuppgifter inom färdtjänsten och riksfärdtjänsten
Anmärkning:Delbetänkande. Se slutbetänkande SOU 2003:87.
Utgivningsår:2003
Omfång:103 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218291
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Färdtjänstutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:4
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet föreslås en förordning om att det skall bli tillåtet att hantera känsliga personuppgifter som rör hälsa i färdtjänstens tillståndsregister och beställningsregister utan samtycke från berörda personer. Skälet är att det är kostsamt att administrera sådana medgivanden enligt personuppgiftslagens bestämmelser. Dock skall möjligheten att söka i tillståndsregister och beställningsregister begränsas.
 
  © 2017 Jure AB