SOU 2003:5 Förändringar i tingsrättsorganisationen - 9138218305 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:5 Förändringar i tingsrättsorganisationen
– En utvärdering av sammanläggningar av tingsrätter 1999-2001
   
 
Titel:SOU 2003:5 Förändringar i tingsrättsorganisationen – En utvärdering av sammanläggningar av tingsrätter 1999-2001
Anmärkning:Regeringens skrivelse 2002/03:126
Utgivningsår:2003
Omfång:105 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218305
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om utvärdering av vissa förändringar i tingsrättsorganisationen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:5
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I betänkandet konstateras bl.a. att genomförda sammanläggningar inte medfört någon nämnvärd försämring för allmänheten vad gäller tillgängligheten till tingsrätten. Sammanläggningarna har också medfört en bättre geografisk samordning med åklagarnas och kriminalvårdens organisationer. Däremot kritiseras att man inte har tagit hänsyn till behovet av mer omfattande förändringar inom hela regioner. Utredningen föreslår en fortsatt reformering av tingsrättsorganisationen.
 
  © 2017 Jure AB