SOU 2003:7 Åldergränser och ersättningsetablering - 9138218348 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:7 Åldergränser och ersättningsetablering
   
 
Titel:SOU 2003:7 Åldergränser och ersättningsetablering
Anmärkning:Prop. 2002/03:73.
Utgivningsår:2003
Omfång:203 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218348
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Vårdgivarutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:7
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 188 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att privata läkare och sjukgymnaster skall få ta emot patienter tills de fyller 70 år, vid behov ännu längre. Dagens åldersgräns ligger på 67 år. Den utökade åldersgränsen bör även gälla för tandläkare och tandhygienister som arbetar inom tandvårdsförsäkringen. I betänkandet tas också upp frågan om fri etablering för allmänläkare i glesbygden.
 
  © 2017 Jure AB