SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet - 9138218194 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet
   
 
Titel:SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet
Anmärkning:Se bilagedelen. Se även SOU 2002:120, Ds 2003:23 och Ds 2003:46 samt prop. 2006/07:69.
Utgivningsår:2002
Omfång:773 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218194
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:1999 års skollagskommitté
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:121
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 387 SEK exkl. moms

 

Skollagskommitténs nyckelbegrepp är: enhetlighet, avreglering, ansvar, rättssäkerhet, inflytande.

– Enhetliga bestämmelser för all utbildning från förskola till vuxenutbildning - fristående eller kommunal skola gör ingen skillnad.
– Avreglering i kommunala skolor - hälften av centrala förordningsregler kan tas bort.
– Professionalism - endast behöriga lärare skall t.ex. få sätta betyg.
– Rättssäkerhet och inflytande för eleverna - betyg skall t.ex. kunna överklagas och omprövas.

Kommittén föreslår dessutom bl.a. att
– förskolan blir egen skolform,
– rektor och lärare får agera direkt i akuta situationer - t.ex. att tillfälligt beslagta mobiltelefoner och andra föremål,
– skolverkets skall kunna sätta hårt mot hårt genom att t.ex. utdöma straffavgifter för trilskande kommuner.
 
  © 2017 Jure AB