SOU 2003:11 System för samordnad krisinformation - 9138218410 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:11 System för samordnad krisinformation
   
 
Titel:SOU 2003:11 System för samordnad krisinformation
Utgivningsår:2003
Omfång:77 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218410
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om samordning av informationsförsörjning vid kris
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:11
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 148 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att Krisberedskapsmyndigheten (KBM) får i uppdrag att skapa en nationell portal för krisinformation i samverkan med andra aktörer. KBM skall också ta fram ett webbaserat informationssystem för att bättre samordna informationen till allmänheten från olika aktörer, i första hand andra statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner.
 
  © 2017 Jure AB