SOU 2003:10 Trygga medborgare - säker kommunikation - 9138218399 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:10 Trygga medborgare - säker kommunikation
– Förslag till gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet
   
 
Titel:SOU 2003:10 Trygga medborgare - säker kommunikation – Förslag till gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet
Utgivningsår:2003
Omfång:192 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218399
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén Radiokommunikation för effektiv ledning (RAKEL)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:10
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 188 SEK exkl. moms

 

Kommittén föreslår att ett nationellt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet skall upphandlas. Utgångspunkterna är följande:
– Rikstäckande system med undantag för fjällvärlden (inledningsvis).
– Redan investerad infrastruktur bör användas, t.ex. försvarets telenät (FTN).
– Användarna bör vara i första hand Polisen, Kustbevakningen, Tullverket, kommunal räddningstjänst, akutsjukvården och Försvarsmakten samt andra samhällsviktiga aktörer.
– Statligt ägande och förvaltning.
– Infrastrukturen bör inledningsvis anslagsfinansieras och därefter finansieras med lån.
 
  © 2017 Jure AB